Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Mødedato: 20.05.2020, kl. 18:30
Mødested: Telefonmøde via Teams

B-sag: Orientering vedr. henvendelse om forringelser på s-togsdrift

Se alle bilag
Vanløse Lokaludvalg tager orientering om formandsafgørelse truffet i medfør af § 19, stk. 3 i forbindelse med høringssvar/henvendelse om forringelser på togdriften på Islev og Jyllingevej St.

Indstilling

Formanden indstiller,

1. at Vanløse Lokaludvalg tager orientering om henvendelse vedr. forringelser på togdriften til efterretning.

Problemstilling

DSB planlægger at ændre køreplanen for S-togene på Frederikssundstrækningen og Farumstrækningen gældende fra december 2020. Ændringerne vil, ifølge DSB, medføre, at ca. 9 pct. af kunderne, svarende til ca. 3.400 rejsende på en hverdag, vil opleve, at betjeningen i dagtimer på hverdage reduceres fra 10 minutters betjening til 20 minutters betjening. Det gælder for de tre københavnske stationer: Islev, Jyllingevej og Langgade samt for Peter Bangs Vej St. i Frederiksberg Kommune.  

Økonomiudvalget behandlede høringssvar til DSB’s trafikbestilling for 2021 på deres møde den 18. februar 2020. Se Økonomiudvalgets behandling og de tilhørende bilag: https://www.kk.dk/indhold/okonomiudvalgets-modemateriale/18022020/edoc-…

Arbejdsgruppen for Trafik og Plan behandlede sagen på sit sidste fysiske møde den 11. marts 2020. Arbejdsgruppen havde dels en borgerhenvendelse vedr. sagen, og dels en forespørgsel fra Brønshøj-Husum Lokaludvalg vedr. en fælles henvendelse til DSB og Transportministeren om sagen. Arbejdsgruppen var enig om at udarbejde en fælles henvendelse, som skulle forelægges til godkendelse på lokaludvalgets møde den 19. marts 2020. Lokaludvalgets møde blev efterfølgende aflyst i forbindelse med tiltag mod smittespredning af Covid-19, hvorfor formanden på baggrund af arbejdsgruppens drøftelser godkendte afsendelse af henvendelsen med orientering til Borgerrepræsentationens sekretariat.

Løsning

Vanløse Lokaludvalg tager orientering om henvendelse vedr. forringelser på togdriften til efterretning.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser for Vanløse Lokaludvalgs midler.

Videre proces

/Bent Christensen

Beslutning

Indstillingen blev taget til efterretning.
Til top