Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Mødedato: 17.06.2021, kl. 18:00
Mødested: Kulturstationen Vanløse, Frode Jakobsens Plads 4, 2720 Vanløse

B-sag: Beslutning om projekt Naturtur 2021

Se alle bilag
Vanløse Lokaludvalg skal tage beslutning om projekt Naturtur 2021 og afsætning af puljemidler hertil.

Indstilling

Formanden indstiller,

1. at Vanløse Lokaludvalg godkender projekt Naturtur 2021 jf. projektbeskrivelsen og afsætter 7.500 kr. i 2021-puljemidler hertil. 

Problemstilling

Naturtur i Grøndalsparken er et tilbud til Vanløses borgere om at komme ud i eksisterende naturområder i bydelen samt at (gen)opleve og lære noget om de nære naturområder. Formålet er at skabe interesse og forståelse for natur og natursammenhænge og på sigt at få de lokale borgere til at kære sig om, og engagere sig i, deres nærområde og bynatur. Projektet åbner op for en direkte borgerdialog og kan samtidig være medvirkende til at skabe nye netværk for både borgere og foreninger i bydelen. Der vil blive orienteret om udviklingsplanen, herunder mulighed for anvendelse af Grøndalsparken.

Til dette arrangement vil arbejdsgruppen undersøge, om der er interesse for at etablere en gruppe for Grøndalsparken, i stil med Enggruppen, til at varetage interesser i Grøndalsparken.

Arrangementet starter med en guidet tur i Grøndalsparken, hvor der indsamles spiselige planter og snakkes om deres anvendelse i opskrifter. Parkerne byder på et væld af spiselige planter, bær, frugter og svampe. Efterfølgende serveres der smagsprøver.

Projektet udføres i samarbejde med  Damhuseengens Bilaug, som er lokalt funderet og gennemføres under hensyntagen til de, på afholdelsestidspunktets, gældende retningslinjer ift. afstand og hygiejne mm. - jf. projektbeskrivelsen.

Løsning

Vanløse Lokaludvalg godkender projekt Naturtur 2021 jf. projektbeskrivelsen og afsætter 7.500 kr. i 2021-puljemidler hertil. 

Økonomi

Tryksager og annoncering - 3.500 kr.

Forplejning og materialer - 4.000 kr.

I alt - 7.500 kr. 

Videre proces

Arbejdsgruppen for Natur- og Miljø og sekretariatet arbejder videre med projektet. 

 

/Bent Christensen

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.
Til top