Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Mødedato: 17.06.2021, kl. 18:00
Mødested: Kulturstationen Vanløse, Frode Jakobsens Plads 4, 2720 Vanløse

B-sag: Godkendelse af tema for Vanløse Saloner: Borgerforeninger

Vanløse Lokaludvalg skal tage stilling til borgerforeninger som et tema for Vanløse Saloner.

 

Tidligere beslutninger

Vanløse Lokaludvalg godkendte projekt Vanløse Saloner 2021 på ordinært møde den 19. november 2020 og bevilgede 86.000 kr. i 2021-puljemidler til dets gennemførsel. 

https://www.kk.dk/node/14403/19112020/edoc-agenda/2daa7b3b-26dd-427d-9b…

 

Indstilling

Formanden indstiller,

  1. at Vanløse Lokaludvalg godkender følgende tema for Vanløse Saloner: Borgerforeninger.

Problemstilling

Vanløse Lokaludvalg har siden 2017 afholdt ca. 10 Vanløse Saloner, der alle har indeholdt en god og nuanceret debat. Til hver salon inviteres 1-4 debattører, som vil holde et kort oplæg og derefter debattere med hinanden og publikum.

Salonerne skal være med til at pirre vanløseborgernes nysgerrighed ved at introducere dem for forskellige temaer og holdninger efterfulgt af en debat. En stor del af projektet er også at fremme netværk og gensidig forståelse blandt bydelens borgere. Projektet henvender sig til alle vanløseborgere. Salonerne skal udarbejdes og programsættes således, at alle kan være med og blande sig i debatten.

Temaerne for salonerne varierer fra gang til gang. Alle temaer skal godkendes af lokaludvalget, og ad hoc-gruppen har et tema til godkendelse i denne indstilling: 

Borgerforening: 

Arbejdsgruppen bag Vanløse Saloner ønsker at afvikle en salonaften om borgerforeninger. Flere steder i Danmark er borgerforeninger vokset frem i byer, hvor borgere finder sammen om afholdelse af arrangementer såvel som større projekter. På salonen vil man dykke ned i, hvad der driver en borgerforening, og om der er grobund for etablering af en borgerforening i Vanløse, der kan være med til at sætte gang i flere forskellige typer aktiviteter/tiltag (fx torvedage, fællesspisning, fundraising til store eller mindre store projekter til gavn og glæde for Vanløseborgerne og erhvervslivet.
Til salonen inviteres repræsentanter fra andre borgerforeninger og eksperter på byudvikling til at komme og fortælle om borgerforeninger, dets fordele og ulemper samt hvad der er vigtigt at vide før opstart. 

Løsning

Vanløse Lokaludvalg godkender følgende tema for Vanløse Saloner: Borgerforeninger.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser for Vanløse Lokaludvalgs puljemidler.

Videre proces

Den nedsatte ad hoc-gruppe under Kultur- og Fritidsarbejdsgruppen arbejder videre sammen med sekretariatet om gennemførelse af salonen. 

/Bent Christensen

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.
Til top