8. A-sag: Beslutning om projekt Vanløse Saloner 2021 (2020-0855534)

Vanløse Lokaludvalg skal tage beslutning om projekt Vanløse Saloner i 2021 og afsættelse af 2021-puljemidler hertil. Dernæst skal lokaludvalget tage beslutning om to temaer for Vanløse Saloner. 

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller,

  1. at Vanløse Lokaludvalg drøfter og godkender projekt Vanløse Saloner 2021 og afsætter 86.000 kr. i 2021-puljemidler til gennemførsel af projektet.
  2. at Vanløse Lokaludvalg drøfter og godkender temaet for Vanløse Saloner: Cykeltyverier ved Vanløse Torv.
  3. at Vanløse Lokaludvalg drøfter og godkender temaet for Vanløse Saloner: Queens - en teaterforestilling om køn, minoriteter og identitet.

Problemstilling

Vanløse Lokaludvalg har siden 2017 afholdt tæt på 10 Vanløse Saloner, der alle har indeholdt en god og nuanceret debat. Ad hoc-gruppen ønsker at fortsætte projektet i 2021 ved at afholde ca. 6 saloner henover året med mulighed for at eksperimentere og justere på formen. Til hver salon inviteres 1-4 debattører, som vil holde et kort oplæg og derefter debattere med hinanden og publikum.

Salonerne skal være med til at pirre vanløseborgernes nysgerrighed ved at introducere dem for forskellige temaer og holdninger efterfulgt af en debat. En stor del af projektet er også at fremme netværk og gensidig forståelse blandt bydelens borgere. Projektet henvender sig til alle vanløseborgere. Salonerne skal udarbejdes og programsættes således, at alle kan være med og blande sig i debatten.

Temaerne for salonerne varierer fra gang til gang. Alle temaer skal godkendes af lokaludvalget, og ad hoc-gruppen har to temaer til godkendelse i denne indstilling: 

Cykeltyverier ved Vanløse Torv

Ad hoc-gruppen ønsker en salon om cykeltyveri ved Vanløse Torv (foran Kronen), hvor flere vanløseborgere i den seneste tid på sociale medier har gjort opmærksom på cykeltyveri. Som forberedelse til salonen har man kontaktet relevante aktører – herunder Kronen, Nærpolitiet, Cyklistforbundet, Det Kriminalpræventive Råd og Vanløse Bladet, der alle er interesserede i at udveksle erfaringer og ideer om nedbringelse af cykeltyveri. At holde en salon om emnet giver desuden vanløseborgerne mulighed for at komme på banen med egne oplevelser om cykeltyveri samt idéer til nye og anderledes metoder til at stoppe cykeltyveri. Salonen skal rejse spørgsmålene: Hvad kan vi sammen gøre for at få antallet af cykeltyverier ned i Vanløse? Hvad kan vanløseborgerne selv gøre, og hvordan kan kommunen og nærpolitiet bidrage?

Queens - et teaterstykke om køn, minoriteter og identitet

Queens er en teaterforestilling om og med 3 unge kvinder med minoritetsbaggrund. De taler åbent om sex, identitet, karriere, familie og om, hvad de kommer af, og hvor de skal hen. Efter forestillingen bliver der mulighed for en spændende debat med publikum om emnerne.

Løsning

Vanløse Lokaludvalg drøfter og godkender projekt Vanløse Saloner 2021 og afsætter 86.000 kr. i 2021-puljemidler til gennemførsel af projektet.

Vanløse Lokaludvalg drøfter og godkender temaet for Vanløse Saloner: Cykeltyverier ved Vanløse Torv.

Vanløse Lokaludvalg drøfter og godkender temaet for Vanløse Saloner: Queens - en teaterforestilling om køn, minoriteter og identitet.

Økonomi

Budget   
Oplægsholdere  55.000 kr. 
Lydmand  13.000 kr. 
Annoncer  14.000 kr. 
Koda   3.000 kr.
Diverse   1.000 kr. 
I alt   86.000 kr. 

Videre proces

Den nedsatte ad hoc-gruppe under Kultur- og Fritidsarbejdsgruppen arbejder sammen med sekretariatet videre med projektet.

Diverse

/Bent Christensen

Beslutning

1. Vanløse Lokaludvalg drøftede og godkendte projekt Vanløse Saloner 2021 og bevilgede 86.000 kr. i 2021-puljemidler til dets gennemførsel jf. projektbeskrivelsen.

2. Vanløse Lokaludvalg drøftede og godkendte tema om cykeltyverier ved Vanløse Torv

3. Vanløse Lokaludvalg drøftede og godkendte tema Qeens - en teaterforestilling om køn, minoriteter og identitet