Mødedato: 20.02.2024, kl. 18:30
Mødested: Valby Kino

Høring om tilretningsforslag til bustilpasning i forbindelse med åbning af Sydhavnsmetroen og KBH syd

Se alle bilag
Økonomiforvaltningen har sendt forslag til tilretninger af bustilpasning i forbindelse med åbning af Sydhavnsmetroen i 2024 i høring. Byudvikling & Trafik har udarbejdet udkast til høringssvar, der især fokuserer på linje 1A's mulige nye rute ad Sjælør Boulevard. Høringssvar indstilles til godkendelse. 

Indstilling

Sekretariatet indstiller, 

1. at Valby Lokaludvalg drøfter og godkender høringssvar til  tilretningsforslag til bustilpasning i forbindelse med åbning af Sydhavnsmetroen og KBH syd.

Problemstilling

Sydhavnsmetroen åbner sommeren 2024 med fem nye stationer. For at sikre en effektiv kollektiv betjening, er der behov for en bustilpasning i området, så bus- og metrodriften sammentænkes og understøtter hinanden.

Den 25. april 2023 blev forslag til bustilpasning til Sydhavnsmetroen/KBH Syd sendt i høring blandt berørte lokaludvalg og råd. På baggrund af høringen traf Borgerrepræsentationen d. 21. september 2023 en principbeslutning om bustilpasning til Sydhavnsmetroen/KBH Syd.

Læs mere om de principbesluttede ændringer her: 

https://www.kk.dk/dagsordener-og-referater/Borgerrepr%C3%A6sentationen/m%C3%B8de-21092023/referat/punkt-10

Løsning

Movia har efterfølgende sammen med Københavns Kommune arbejdet med en række forslag til  tilpasninger til beslutningen. 

  • Omlægning af linje 1A ad Sjælør Boulevard
  • Tilpasning af frekvens på linje 9A
  • Omlægning af linje 17 til Carsten Niebuhrs Gade

Disse forslag er nu sendt i høring i Kgs. Enghave Lokaludvalg, Vesterbro Lokaludvalg, Valby Lokaludvalg, Vanløse Lokaludvalg, Bispebjerg Lokaludvalg, Nørrebro Lokaludvalg, Amager Vest Lokaludvalg, Brønshøj-Husum Lokaludvalg, Ældrerådet, Handicaprådet og Ungerådet. 

Høringen har frist 7. marts 2024. 

Høringen er behandlet i Byudvikling & Trafik den 31. januar 2024. 

Udvalget har skrevet vedhæftede udkast til høringssvar, som indstilles til godkendelse. 

 

Beslutning

Høringssvaret blev godkendt med enkelte ændringer.
Til top