Mødedato: 16.01.2024, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Kommentar til Toiletprioriteringslisten 2024

Se alle bilag
Toiletprioriteringslisten 2024 er i høring med frist 1. februar. Fagudvalget Byudvikling & Trafik indstiller høringssvar til godkendelse, hvor der fokuseres på det fortsatte ønske om et offentligt toilet ved skaterparken i Kulbaneparken. 

Indstilling

Sekretariatet indstiller, 

1. at Valby Lokaludvalg drøfter og godkender kommentar til Toiletprioriteringslisten 2024. 

Problemstilling

Valby Lokaludvalg har modtaget toiletprioriteringslisten 2024 i høring. Listen er udarbejdet af Teknik- og Miljøforvaltningen. 

Toiletprioriteringslisten 2024 er en videreudvikling af toiletprioriteringslisten 2022. Udover de otte indsatser fra toiletprioriteringslisten 2022 er den nye liste udvidet med tre nye indsatser. De tre nye indsatser sigter alle mod en videreudvikling af toiletområdet på basis af både kvantitativ og kvalitativ viden og data, der ikke findes i eksisterende undersøgelser.

Nogle indsatser fra toiletprioriteringslisten 2022 er delvist blevet eller bliver i 2024 realiseret med midler fra Budget 2023. Derudover er der kommet andre relevante bevillinger og planer på toiletområdet. 

OBS: Udkast til Toiletprioriteringslisten 2024 må ikke deles udenfor lokaludvalgets kreds. Uddrag af udkast må gerne deles ved behov.

Høringen har svarfrist den 1. februar. 

Løsning

Toiletprioriteringslisten er drøftet i Byudvikling & Trafik den 19. december. Udvalget indstiller høringssvar til godkendelse. 

Valby Lokaludvalg svarede senest på Toiletprioriteringslisten i 2022, og i kommentarer til Budget '24 var et toilet i forbindelse med skaterbanen i Kulbaneparken en høj prioritet. Ønsket om denne placering er derfor gentaget i det nye høringssvar. 

 

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.
Til top