Mødedato: 15.08.2023, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Indledende høring ny lokalplan Poppelstykket II

Se alle bilag

Grundejer ønsker at udvikle området Poppelstykket II til boliger og serviceerhverv. Det kræver et nyt plangrundlag, hvorfor lokalplan Poppelstykket II nu er sendt i intern høring på et tidligt tidspunkt. Valby Lokaludvalg bedes drøfte og vedtage Byudvikling & Trafiks udkast til høringssvar. 

Indstilling

Sekretariatet indstiller, 

1. at Valby Lokaludvalg godkender udkast til høringssvar Lokalplan Poppelstykket II 

Problemstilling

A Place To A/S har på vegne af grundejeren Bilfakta ApS anmodet forvaltningen om et nyt plangrundlag for Poppelstykket II, da man ønsker at udnytte rammen i Kommuneplan 2019 til at bygge boliger og serviceerhverv.

Området ønskes udviklet til boliger og serviceerhverv med en U-formet bebyggelse i 7 etager med facader mod Gammel Køge Landevej, mod syd og mod Følager.

Teknik- og Miljøforvaltningen foretager den indledende høring for på et tidligt tidspunkt at afsøge, om der er forhold af særlig interesse for dem, der bliver hørt. 

Høringen har frist 15. august 2023.

Fagudvalget Byudvikling & Trafik har skrevet et høringssvar, der beder om en nærmere orientering om det påtænkte projekt, der har udløst lokalplanarbejdet, og en mulighed for at udtale os,
når vi har set projektet.

Løsning

Valby Lokaludvalg godkender høringssvar på Lokalplan Poppelstykket II. 

 

Beslutning


Høringssvaret blev godkendt.
Til top