Mødedato: 15.08.2023, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Vedtagelse af udtalelse om projekt Sikker Skolevej ved Ålholm Skole og Ejendomsmæglerkrydset

Se alle bilag

Teknik- og Miljøforvaltningen har bedt om en udtalelse om de to projekter Sikker Skolevej ved Ålholm Skole og Ejendomsmæglerkrydset, inden projekterne går i udbudsprojektfase efter sommerferien. Valby Lokaludvalg bedes drøfte og godkende Byudvikling & Trafiks udkast til  udtalelsen. 

Indstilling

Sekretariatet indstiller, 

1. at Valby Lokaludvalg drøfter og godkender udkast til udtalelse om Sikker Skolevej ved Ålholm Skole og Ejendomsmæglerkrydset. 

Problemstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen er i gang med at projektere to vejprojekter i Valby, som skal forbedre trafiksikkerheden ved Ålholm Skole/Valby Langgade og i Ejendomsmæglerkrydset. Ved Ålholm Skole forbedres krydsningen af Valby Langgade, mens der i Ejendomsmæglerkrydset laves trafiksikkerhedstiltag, så krydset bliver mere sikkert for bløde trafikanter.

Projektgruppen var på besøg i Byudvikling & Trafik den 25. oktober 2022, hvor også repræsentanter fra de tilstødende grundejerforeninger og fra Ålholm Skoles trafikgruppe deltog. Her præsenterede forvaltning og rådgiver tanker og ideer om projektet og modtog input. 

Forvaltningen har nu bedt om en udtalelse fra Valby Lokaludvalg om de to projekter, inden det skal udbudsprojekteres efter sommer. De har især bedt om kommentarer til placering af inventar som bænke og affaldsspande. 

Uffe Jacobsen og Kirsten Henriksen fra Byudvikling og Trafik har skrevet vedhæftede udkast til svar, som indstilles til godkendelse. 

Løsning

Valby Lokaludvalg drøfter og godkender høringssvaret. 

Beslutning

Høringssvaret blev godkendt med en skærpelse af udfordringen med to parkeringspladser og en præcisering omkring højresving.
Til top