Mødedato: 14.12.2021, kl. 18:30
Mødested: Hotel- og Restaurantskolen, Vigerslev Allé 18, 2500 Valby

Brev til Teknik- og Miljøudvalget ang. proces for cykelstier på Valby Langgade

Se alle bilag

Indstilling

Formanden indstiller, 

1) at Valby Lokaludvalg vedtager at indsende vedhæftede brev til Teknik- og Miljøborgmesteren og forligsparterne bag Budget '20.  

Problemstilling

Efter lang tids pause i projektet har Teknik- og Miljøforvaltningen nu igangsat projektet med cykelstier i begge retninger på Valby Langgade, med nedsættelsen af en projektgruppe og en lokal følgegruppe. 

Følgegruppen består af forvaltningens projektgruppe, repræsentanter fra projektets rådgivere, borgere fra borgergruppen for cykelstier på Valby Langgade, fra Valby Lokaludvalg, og fra det lokale erhvervsliv (Baisikeli). 

Der har været afholdt to workshops for følgegruppen, den seneste onsdag den 8. december. 

By & Trafikudvalget stiller sig kritisk overfor projektet og processen, som de mener bliver hastet igennem på der forkerte grundlag. 

Opdraget og budgetteksten er defineret meget snævert, og gadens problemer med sikkerhed for cyklister og gående kan ikke løses indenfor rammen. 

Derfor har By & Trafikudvalget skrevet vedhæftede forslag til et brev til Teknik- og Miljøudvalget med en opfordring til at åbne forligsteksten igen og udvide projektet og borgerinddragelsen. 

Løsning

Valby Lokaludvalg vedtager at indsende brev til Teknik- og Miljøborgmesteren og forligsparterne bag Budget '20 

Økonomi

 

Videre proces

Sekretariatet indsender brev til Teknik- og Miljøborgmesteren og forligsparterne bag Budget '20.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Til top