Mødedato: 14.09.2021, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Naboorientering vedr. dispensation til midlertidig daginstitution på Torveporten

Se alle bilag

Indstilling

Formanden indstiller, 

1) at Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager kommentar til naboorientering

Problemstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen har modtaget en ansøgning om en ny dispensation til en midlertidig daginstitution på Torveporten. Dagsinstitutionen har ligget der på en dispensation siden 2018. Hvis institutionen skal fortsætte, skal der gives en ny dispensation. 

På grunden skal der bygges en ny skole. 

Valby Lokaludvalg skrev i 2018 en kommentar, der bakkede op om dispensationen, men understregede, at den midlertidige institution ikke måtte forhindre den videre udvikling. 

By&Trafik drøftede naboorienteringen på møde d. 7. september og udarbejdede vedlagte udkast til kommentar. 

 

Løsning

Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager kommentar

Beslutning

Høringssvaret blev godkendt. 
Til top