Mødedato: 14.03.2023, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Meddelelser

Meddelelsespunkter er til orientering. 

 

 

Borgermøde om skybrudsprojekter i Folehavekvarteret 7. marts

Københavns Kommune og HOFOR inviterede til mødet, hvor de gav en præsentation af processen for skybrudssikringen af Vigerslevvej, Kirsebærhaven og Gl. Køge Landevej over de næste år, der udføres over de kommende år., og har mulighed for at stille spørgsmål. Mødet blev  holdt d. 7. marts kl. 17-18.30 i EAT-lokalet på Kirsebærhavens Skole.

Afgørelse i Dispensation fra Lokalplan 462 tillæg 4 Grønttorvsområdet

Teknik- og Miljøforvaltningen har 17. februar 2023 givet dispensation fra lokalplan 462 Grønttorvsområdet med tillæg 4 til at anlægge en servicevej med en bredde på mindst 3 meter med vendeplads på 6 x 6 meter og vigeplads på 6 x 10 meter. Desuden anlægges et 1,36 meter bredt plantebed langs bygningen. Dispensationen er givet på betingelse af, at arealet nord for den ansøgte sti som grænser op til matr.nr. 2355a, Valby, København ikke må benyttes til andet end sti/servicevej.

Principper for ændringer af skoledistrikter vedtaget 

Børne- og Ungdomsudvalget godkendte i sit møde 2. marts principperne, som lokaludvalget har afgivet udtalelse om. 

Læs mere Principper for ændringer af skoledistrikter | Københavns Kommunes hjemmeside (kk.dk)

Borgermøde om trafikøer på Café Asta 2 marts. 

Miljøgruppen afholdt informationsmøde om trafikøer 2. marts. På mødet fortalte arkitekt Jakob Steen Christensen, JAJA Architects om deres visioner for trafik-øer og bylivsgader og Niels Stange fra Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning – Mobilitet gav indblik i mulighederne for at arbejde med trafik lokalt. Der var godt fremmøde, men der udsprang ingen konkrete initiativer af mødet. 

Borgermøde om skybrudssikring, nye fortove og sikker skolevej på Trekronergade 9. marts

Teknik- og Miljøforvaltningen inviterede til mødet, hvor de gav en præsentation af processen og de bagvedliggende undersøgelser for skybrudssikringen, nye fortove og planer for at gøre gaden til en mere sikker skolevej. Projektet er fortsat under udvikling. Mødet blev holdt 9. marts kl. 16.30-18 i Valby Kulturhus. 

Forslag til lokalplan Toftegårds Plads II og kommuneplantillæg

Lokalplan Toftegårds Plads II og kommuneplantillæg kommer i offentlig høring fra 28. marts - 24. maj. Lokaludvalget har løbende været inddraget i planarbejdet og udvalgets input er i vidt omfang imødekommet i materialet. Vi planlægger i samarbejde med Københavns Kommune borgermøde i løbet af april. Dato kommer snarest. Planforslagene forventes endeligt vedtaget i 3. kvartal 2023.

Læs mere Forslag til lokalplan Toftegårds Plads II og kommuneplantillæg, Valby | Københavns Kommunes hjemmeside (kk.dk)

Startredegørelse Vigerslev Stationstorv 

 Startredegørelsen fastlægger rammerne for et kommende nybyggeri i en del af byudviklingsområdet Kulbanevej i Valby. Nybyggeriet opføres i 6 etager og skal bl.a. indeholde butikker i stueetagen og boliger i form af plejehjem samt familie – og ungdomsboliger. Der planlægges desuden en ny grøn plads tæt ved Vigerslev Allé Station og et nyt byrum med aktiviteter til beboere i og udenfor området. Der vil være fokus på at skabe gode vej- og stiforbindelser til de omkringliggende områder.

Lokaludvalget har været tidligt inddraget i processen. Når startredegørelsen er vedtaget kommer forslag til lokalplan med tilhørende tillæg til kommuneplanen i offentlig høring medio 2023. Lokalplanen ventes endeligt vedtaget ultimo 2023.

Læs mere Startredegørelse for lokalplan Vigerslev Stationstorv med kommuneplantillæg, Valby | Københavns Kommunes hjemmeside (kk.dk)

 

Beslutning


Til top