Mødedato: 13.12.2011, kl. 18:30

Afrapportering af temaet Sikker By 2011