Mødedato: 13.12.2011, kl. 18:30

Orientering fra udvalget for børn, unge og skole