Mødedato: 13.12.2011, kl. 18:30

Særlig indsats på Kulbanevej