Mødedato: 13.12.2011, kl. 18:30

Lokalpuljen Godkendelse af indstillinger 13. dec.