Mødedato: 13.12.2011, kl. 18:30

Afsættelse af midler i den interne pulje for 2012