Mødedato: 13.09.2022, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Endelig godkendelse svar på indledende høring ny lokalplan Vigerslev Stationstorv

Se alle bilag

Indstilling

Formanden indstiller,

1) at Valby Lokaludvalg endeligt godkender svar på indledende høring om ny lokalplan for Vigerslev Stationstorv. 

Problemstilling

Valby Lokaludvalg har 10. august 2022 modtaget indledende høring i forbindelse med forslag til udarbejdelse af lokalplan for Vigerslev Stationstorv med kommuneplantillæg. Høring havde frist 24. august 2022. 

Vedhæftet høringssvar er skrevet og indsendt af udvalget for Byudvikling og Trafik, med forbehold for endelig godkendelse i lokaludvalget den 13. september 2022. 

Valby Lokaludvalg er blevet kontaktet af REMA Udvikling, der står for det kommende byggeri, for dialog om lokaler til kulturelt brug. Byudvikling & Trafik og Kunst, Kultur og Frivillighed er inviteret til møde med grundejer og arkitekter 19. september kl. 16 i Lysboksen. 

Løsning

Valby Lokaludvalg godkender svar på indledende høring om ny lokalplan for Vigerslev Stationstorv. 

 

Beslutning

Høringssvaret blev endeligt godkendt.
Til top