Mødedato: 13.09.2022, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Endelig godkendelse af svar på supplerende høring af forslag til tillæg 3 til lokalplan 391-2 F.L. Smidth II

Se alle bilag

Indstilling

Formanden indstiller 

1) at Valby Lokaludvalg godkender svar på supplerende høring af forslag til tillæg 3 til lokalplan 391-2 F.L. Smidth II

Problemstilling

Valby Lokaludvalg har den 11. august 2022 modtaget Supplerende høring af forslag til tillæg 3 til lokalplan 391-2 FL Smidth.

Sagen har været drøftet i lokaludvalgets udvalg for Byudvikling og Trafik 23. august 2022 og høringssvaret er indsendt med forbehold for Valby Lokaludvalgs endelige godkendelse på sit møde den 13. september 2022.

Løsning

Valby Lokaludvalg godkender svar på supplerende høring af forslag til tillæg 3 til lokalplan 391-2 F.L. Smidth II

 

Beslutning

Høringssvaret blev endeligt godkendt.
Til top