Mødedato: 13.06.2023, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Høringssvar Toftegårds Plads II lokalplanforslag og kommuneplantillæg endelig godkendelse

Se alle bilag
Toftegårds Plads II lokalplanforslag og kommuneplantillæg skal bane vejen for det nye Valby Bibliotek, bakkelandskab med begrønning og træer, 72 almene ungdomsboliger og pladsdannelse med mulighed for kulturelle aktiviteter. Byudvikling & Trafik har med Valby Lokaludvalgs bemyndigelse og på baggrund af udvalgets tidligere drøftelser og årelang københavnerinddragelse skrevet og indsendt svar til høringen Toftegårds Plads II lokalplanforslag og kommuneplantillæg. 

Indstilling

Sekretariatet indstiller, 

1. at Valby Lokaludvalg endeligt godkender indsendte høringssvar til høringen Toftegårds Plads II. 

Problemstilling

Toftegårds Plads II lokalplanforslag og kommuneplantillæg var i offentlig høring til  24. maj 2023, og skal bane vejen for det nye Valby Bibliotek, bakkelandskab med begrønning og træer, 72 almene ungdomsboliger og pladsdannelse med mulighed for kulturelle aktiviteter.

Byudvikling & Trafik har med Valby Lokaludvalgs bemyndigelse og på baggrund af udvalgets tidligere drøftelser og årelang københavnerinddragelse skrevet og indsendt høringssvar til fristen.

Løsning

Valby Lokaludvalg godkender høringssvaret endeligt. 

 

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.
Til top