Mødedato: 13.06.2023, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Endelig godkendelse af høringssvar til Bustilpasning i forbindelse med åbning af Sydhavnsmetroen

Se alle bilag
Valby Lokaludvalg bedes endeligt godkende høringssvar til Bustilpasning i forbindelse med åbning af Sydhavnsmetroen. Udvalget for Byudvikling og Trafik har skrevet høringssvaret på basis af lokaludvalgets drøftelse 9. maj 2023 og besøg af Movia og Økonomiforvaltningen (ØKF) i udvalgets møde 30. maj 2023. Høringssvaret bakker op om det forslag til tilpasning, der er betegnet som ”Udvidet tilpasning”, der lever op til lokaludvalgets ønske om, at der etableres en tilpasning, der i højst mulig grad opleves som en forbedring. 

Indstilling

Sekretariatet indstiller, at 

1. Valby Lokaludvalg endeligt godkender høringssvaret til Bustilpasning i forbindelse med åbning af Sydhavnsmetroen. 

Problemstilling

Sydhavnsmetroen åbner forventeligt medio 2024 med fem nye stationer. For at sikre en effektiv kollektiv betjening er der behov for en bustilpasning i området, så bus- og metrodriften sammentænkes og understøtter hinanden. Movia har udarbejdet forslag til bustilpasning til Syd-havnsmetroen med beskrivelser af to hovedscenarier med dertil hørende underscenarier. Bustilpasningen til Sydhavnsmetroen forventes at kunne træde i kraft ved køreplansskiftet ultimo juni 2024.

Valby Lokaludvalg drøftede Movias forslag på sit møde 9. maj 2023 og bemyndigede Udvalget for Byudvikling og Trafik til at skrive et høringssvar på basis af drøftelsen. Udvalget havde 30. maj 2023 desuden besøg af Movia og Økonomiforvaltningen (ØKF), der uddybede forslagene.

Høringssvaret bakker op om det forslag til tilpasning, der er betegnet som ”Udvidet tilpasning”, da dette forslag flugter med lokaludvalgets øvrige drøftelser med ØKF og Movia, og samtidig lever op til lokaludvalgets ønske om, at der etableres en tilpasning, der i højst mulig grad opleves som en forbedring.

Løsning

Valby Lokaludvalg godkender høringssvaret til Bustilpasning i forbindelse med åbning af Sydhavnsmetroen. 

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.
Til top