Mødedato: 12.09.2023, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Støtteerklæring Langgade Station Richard Schumann/Grå beton

Se alle bilag
Lokaludvalget skal beslutte, om det vil skrive et støttebrev til Richard Schumann og kunstnergruppen Grå Betons projekt om bemaling af Langgade Station, som er blevet præsenteret for fagudvalget Kunst, Kultur & Frivillighed. 

Indstilling

Sekretariatet indstiller,

1) at Valby Lokaludvalg godkender støtterklæringen til kunstgruppen GRÅBETON. 

Problemstilling

Kunstnergruppen GRÅBETON ved Richard Schumann har præsenteret en vision om udsmykning af Langgade Station for fagudvalget Kunst, Kultur & Frivillighed.

Lokaludvalget behandlede den 9. oktober 2018 en tilsvarende støtteerklæring til samme projekt, der af flere årsager blev forsinket.  

Kunstgruppens formål er at udsmykke så meget af byens grå beton som muligt. Det konkrete projekt går ud på at male Langgade Station i stærke farver.

Gruppen har været i dialog med BaneDanmark omkring projektet og håber at opnå støtte fra Statens Kunstfond og Københavns Kommune til at realisere projektet.

Kunst, Kultur & Frivillighed anbefaler, at lokaludvalget vedtager den formulerede støtterklæring, som kunstnergruppen GRÅBETON kan tage med i det videre arbejde med at realisere projektet.

Løsning

Valby Lokaludvalg vedtager støtteerklæringen til kunstgruppen GRÅBETON.

Videre proces

Støtteerklæringen sendes til Richard Schumann, som kan tage den med videre i projektet.

 

Beslutning

Indstillingen blev godkendt med en enkelt rettelse.
Til top