Mødedato: 12.06.2012, kl. 18:30

Udarbejdelse af koncept for elektronisk præsentation og prioritering