Mødedato: 11.10.2022, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Projekthøring hastighedszoner i København

Se alle bilag

Indstilling

Formanden indstiller, 

1) at Valby Lokaludvalg drøfter projekthøringen. 

2) at Valby Lokaludvalg bemyndiger Byudvikling og Trafik til at skrive og indsende høringssvar inden fristens udløb. 

Problemstilling

Valby Lokaludvalg har den 16. september 2022 modtaget projekthøring om hastighedszoner i Valby. Høringen har svarfrist den 27. oktober. 

I løbet af 2022 vil Teknik- og Miljøforvaltningen etablere hastighedszoner i hele Valby som led i hastighedsnedsættelser i hele København. Dette sker i forbindelse med projektet CO2-reduktion fra vejtrafikken i 2025.

Forvaltningen ønsker derfor at høre Valby Lokaludvalg om anlægsprojektet jf. vedlagte høringsbrev med en kort beskrivelse af projektet og to kortbilag til gennemsyn.

Byudvikling og Trafik drøftede kort høringen den 27. september, men pga. tidsnød valgte udvalget at bede lokaludvalget om bemyndigelse til at skrive og indsende høringssvar efter næste møde i Byudvikling og Trafik den 25. oktober. 

Kortbilag til høringen hentes her: 

https://www.valbylokaludvalg.kk.dk/wp-content/uploads/2022/09/Bilag-til-hoering-hastighedszoner-Valby-Lokaludvalg-1_6000.pdf

https://www.valbylokaludvalg.kk.dk/wp-content/uploads/2022/09/Hastighedszoner-Bilag-til-hoering-hele-Koebenhavn-1_50000.pdf

Løsning

Valby Lokaludvalg bemyndiger Byudvikling og Trafik til at skrive og indsende høringssvar til projekthøringen Hastighedszoner i København på baggrund af drøftelsen. 

 

Beslutning

Projekthøringen blev drøftet.

Byudvikling og Trafik blev bemyndiget til at udarbejde høringssvar.

Til top