Mødedato: 11.10.2022, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Ukraine-sekretariatet informerer

Indstilling

Formanden indstiller, 

1) at Valby Lokaludvalg tager orienteringen fra Ukraine-sekretariatet til efterretning. 

Problemstilling

Ukraine-sekretariatet står for indkvartering og anden praktik i forbindelse med de ukrainske flygtninge, der kommer til København. Sekretariatet står også for kontakten med københavnere og virksomheder i forbindelse med job, støtte og aktiviteter til de fordrevne ukrainere. 

Valby har pt. ukrainere indkvarteret i Ottiliahuset, i Kirsebærhaven og på Solterrasserne. Ukraine-sekretariatet vil informere om det lokale arbejde og drøfte samarbejdsmuligheder i fremtiden. 

Løsning

Valby Lokaludvalg tager orienteringen fra Ukraine-sekretariatet til efterretning. 

 

Læs seneste status her Modtagelse af fordrevne fra Ukraine – status 27. september | Københavns Kommunes hjemmeside (kk.dk)

Beslutning

Ukraine-sekretariatets orientering blev taget til efterretning.

 

Til top