Mødedato: 11.10.2022, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Evaluering Valby Kulturdage 2022

Se alle bilag

Indstilling

Formanden indstiller

1) at Valby Lokaludvalg drøfter evalueringen af eget projekt Valby Kulturdage 2022. 

2) at Valby Lokaludvalg bemyndiger styregruppen og sekretariatet til at udarbejde 2-3 modeller for kulturdagene til behandling i forbindelse med budget i november 2022. 

Problemstilling

Valby Kulturdage blev afholdt den 2.-3. september. I år blev forskellige tiltag omkring flere geografiske zoner og partnerskaber afprøvet. Sekretariatet havde dog stadig hovedansvaret og det praktiske arbejde med alle processer og aktører. 

Sekretariatet har løbende noteret evalueringspunkter gennem hele processen og har efter arrangementet gennemført digital evaluering med hhv. standholdere og borgerpanelet samt evalueringsmøde med tovholdere/partnere. Ud fra disse er der evalueret med styregruppen og sekretariatet har udarbejdet projektevaluering. 

Sekretariatet opfordrer til, at lokaludvalget ud fra evalueringen diskuterer arrangementets formål, og at der på basis af denne drøftelse, mellem dette og næste møde i lokaludvalget, udarbejdes 2-3 modeller for kulturdagene, der gentænker konceptet med henblik på at forankre arrangementet og dets afvikling bedre i civilsamfundet. 

Løsning

Valby Lokaludvalg drøfter evalueringen af eget projekt Valby Kulturdage 2022 og beslutter videre proces som skitseret i indstilling. 

Videre proces

Styregruppen for kulturdagene og sekretariatet udarbejder 2-3 modeller for kulturdagene til behandling i forbindelse med budget i november 2022. 

 

Beslutning

Evalueringen af Valby Kulturdage 2022 blev drøftet.

Styregruppen bemyndiges til at arbejde videre med modeller til drøftelse på november-mødet.

Til top