Mødedato: 11.04.2023, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Orientering om Valby Lokaludvalg kommunikationsplan 2023

Se alle bilag
Sekretariatet har udarbejdet en kommunikationsplan for Valby Lokaludvalg, som præsenteres til orientering. Planen beskriver, hvordan kommunikationsindsatsen skal bakke op om lokaludvalgets arbejde og indeholder b.la. en række særlige indsatser for 2023.  

Indstilling

Sekretariatet indstiller 

1) at Valby Lokaludvalg tager orienteringen til efterretning.

Problemstilling

Sekretariatet har udarbejdet en kommunikationsplan for 2023, der beskriver, hvordan kommunikationsindsatsen skal bakke op om lokaludvalgets arbejde. 

Kommunikationsplanen gennemgås mundtligt af kommunikationsmedarbejdet Katrine Clausager Rich, og der lægges op til en drøftelse af de særlige indsatser for 2023. 

Løsning

Valby Lokaludvalg tager orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning

Valby Lokaludvalg tog orienteringen til efterretning. 
Til top