Mødedato: 10.05.2022, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Forudgående offentlighed om kommuneplantillæg Vigerslev Stationstorv

Se alle bilag

Indstilling

Formanden indstiller, 

1) at Valby Lokaludvalg drøfter og beslutter udkast til svarbrev, der er udarbejdet på baggrund af en drøftelse i det midlertidige By & Trafik-udvalgsmøde. 

2) at Valby Lokaludvalg beslutter at genfremsætte ønsket om en planlægningsbevilling til en bro- eller tunnelforbindelse fra Høffdingsvej/Ramsingsvej til Grønttorvet.

 

Problemstilling

Københavns Kommune overvejer at ændre kommuneplanens rammer for lokal-planlægning med kommuneplantillæg for Vigerslev Stationstorv. Derfor afholdes proces for forudgående offentlighed, inden endeligt høringsmateriale udarbejdes. 

Det tidligere By & Trafik-udvalg blev præsenteret for sagen i deres møde 1. marts 2022. 

Løsning

Valby Lokaludvalg drøfter og beslutter endelig ordlyd af svarbrev på Forudgående offentlighed om kommuneplantillæg Vigerslev Stationstorv.

 

Videre proces

 

Beslutning

Indstillingen blev godkendt med den ændring, at de sidste to linjer i høringssvaret udgår.
Til top