Mødedato: 10.01.2023, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Høringssvar på Udkast til handleplan mod racisme, etnisk diskrimination og hadforbrydelser

Se alle bilag
Københavns Kommune nye handleplan mod racisme, etnisk diskrimination og hadforbrydelser er i høring. Udkastet beskriver baggrunden for handleplanen og giver kun anledning til få bemærkninger adresseret i udkast til høringssvar, der skal godkendes.

Indstilling 

Sekretariatet indstiller, 

1) at Valby Lokaludvalg godkender udkastet til høringssvar. 

Problemstilling

Københavns Kommune har udarbejdet et udkast til en ny handleplan mod racisme, etnisk diskrimination og hadforbrydelser. Udkastet er udarbejdet gennem inddragelse af københavnere, eksperter, praktikere og relevante organisationer, som har haft mulighed for at drøfte lokale udfordringer og komme med forslag til handleplanen.

Udkastet indeholder en beskrivelse af baggrunden for handleplanen, afgrænsning af målgruppe, begrebsafklaring, 6 fokusområder og tidsramme. Handleplanen indeholder desuden 9 konkrete tiltag, som gennemføres i 2023. Der er afsat et samlet beløb på 4.05 mio. kr. til gennemførsel af indsatser i 2023. Efter denne høring forventes handleplanen genforelagt for relevante politiske udvalg og Borgerrepræsentationen til endelig godkendelse i første halvdel af 2023.

Høringsmaterialet kan læses her Udkast til handleplan mod racisme, etnisk diskrimination og hadforbrydelser (kk.dk)

Løsning

Valby Lokaludvalg godkender udkastet til høringssvar. 

 

Beslutning

Indstillingen blev godkendt med en enkelt sproglig rettelse. 
Til top