Mødedato: 10.01.2023, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Udkast til høringssvar på Forslag til ændret regulativ for erhvervsaffald

Se alle bilag
Københavns Kommunes regulativ for erhvervsaffald skal ændres som følge af nye nationale krav vedr. prissætning. Miljøgruppen har kun få kommentarer til regulativet i udkast til høringssvar, der skal godkendes. 

Indstilling

Sekretariatet indstiller, 

1) at Valby Lokaludvalg godkender udkast til høringssvar.

Problemstilling

Kommunens regulativ for erhvervsaffald skal ændres som følge af nye nationale krav om, at virksomheders betaling for deltagelse i kommunale affaldsindsamlingsordninger ikke længere skal ske i form af betaling af affaldsgebyrer, men i stedet ved betaling af en pris svarende til markedspris.

Høringsmaterialet kan læses her Forslag til ændret regulativ for erhvervsaffald (kk.dk)

Løsning

Valby Lokaludvalg godkender udkast til høringssvar.

 

Beslutning

Indstillingen blev godkendt med ønsket om opmærksomhed på byggeaffald i kommende høringer vedr. konkrete byggesager. 
Til top