Mødedato: 10.01.2023, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Lokalpuljen

 

Lokaludvalget skal beslutte hvilke ansøgninger, der skal have støtte fra Lokalpuljen.

Indstilling

Puljeudvalget indstiller,

1) at Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager støtte fra Lokalpuljen.

 

Problemstilling

Valby Lokaludvalg har modtaget ni ansøgninger til Lokalpuljen 2023

1) Foreningen Den magiske skraldespand - Skrot og Tuti og Den magiske skraldespand.

2) Teaterkompagniet Kånstkollektivet - Teaterforestillingen ”Pay Per View” på Teater V

3) Valby Bibliotek m.fl. - (g)Udgivet – Når hele Valby læser den samme bog

4) Rikke Lundberg - Indkøb og etablering af bistader, inkl. bier i Kulbanen

5) Andreas Ampatzidis (Nasty Cut Records) - Nasty Cut Fest 2023 – 5-års jubilæum

6) CPH:DOX - VALBY:DOX 2023

7) Signe Maria Friis/Atelier Otte - Parafraser over Gustave Dorés billeder og Sapfos digte

8) Skodbevægelsen, Ren By Valby, Sct. Annæ Gymnasium og Sct. Annæ folkeskole - Affaldsindsamling 2023

9) Valbys Grønne Pigespejdere - Ansøgning om tilskud til indkøb af 20 micro-bits til Valbys Grønne Pigespejdere

 

Kort beskrivelse af ansøgningerne:

1) Foreningen Den magiske skraldespand - Skrot og Tuti og Den magiske skraldespand.

“Skrot og Tuti og Den magiske skraldespand” handler om den gamle frække baggårdskat “Skrot”, der elsker at spille på sin saxofon. Skrot ́ s bedste ven “Tuti” kommer tit forbi, for at synge og spille musik sammen med Skrot, men også for at kigge i Den magiske skraldespand, der altid inde-holder noget, som nogen kan bruge til noget! Aktiviteten bindes sammen af nye og kendte børnesange, og alle som har lyst, kan synge, danse, samt selv spille med på et af “RytmeGokkes” flotte rytmeæg.

Dato for afholdelse: Vinter 2023

Budget: 60.000 kr.

Ansøgt: 40.000 kr.

Puljeudvalget indstiller, at der gives støtte på 4.000 kr. pr. forestilling.

Dog max 40.000 kr.

 

2) Teaterkompagniet Kånstkollektivet - Teaterforestillingen ”Pay Per View” på Teater V

Teaterkompagniet Kånstkollektivet søger støtte hos Valby Lokaludvalg til indkøb af teknisk udstyr og scenografi til deres nyeste forestilling “PAY PER VIEW’’. Forestillingen skal have premiere på Teater V i efteråret 2023 og spille 10 forestillinger i Valby.

Målgruppen for forestillingen er primært Valbys unge indbyggere og med PAY PER VIEW ønsker det unge kompagni Kånstkollektivet at skabe interesse for teater blandt det unge publikum og aftabuisere samtalen om moralske uperfektheder.

Kånstkollektivet samarbejder med flere kunstnere i projektet bl.a. Betina Grove (teatret st tv) som instruktør, Simone Bartholin som scenograf, Sune Vraa som komponist og Baldrian Sector som lyddesigner og afvikler.

I april offentliggøres Teater V’s sæson program hvor det vil være muligt at læse om forestillingen og ellers er Kånstkollektivet tilgængelige på diverse socialmedier som Facebook og Instagram og har allerede en følgeskare på omkring 2800 følgere, hvor de følger med i projekter og også vil se posters, plakatbilleder og trailers for forestillingen.

PAY PER VIEW er støttet af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg. Efter premieren på Teater V, skal forestillingen videre rundt i landet på turné.

Dato for afholdelse: Maj-november 2023

Budget: 1.320.490 kr.

Ansøgt: 70.000 kr.

Puljeudvalget indstiller, at der gives afslag.

Afslaget begrundes med manglende lokal forankring.

 

3) Valby Bibliotek m.fl. - (g)Udgivet – Når hele Valby læser den samme bog

Aktiviteten: 4 dobbeltarrangementer: Forfatterforedrag + opfølgende samtalesalon (om en given roman). Skal foregå på forskellige lokationer.

Arrangørerne: Valby Bibliotek, Timotheuskirken, Jesuskirken, Sankt Annæ Gymnasium, Københavns Åbne Gymnasium

Formål med aktiviteten: (g)Udgivet vil samle Valby om at læse nyere danske romaner. At skabe møde mellem generationerne. At hjælpe til fordybelse i strømmen af gode bøger. At give eksistentielle vitaminer. At få publikum rundt i Valby.

Målgruppe: Gamle og unge – men særligt i denne omgang gymnasielever. Vi vil appellere til, men også gerne nå udover, den faste målgruppe (kvinder mellem 35-75).

Annoncering: Web, SoMe, Lokalavis, plakater/flyers/foldere i institutionerne. Forhåbentlig med fælles hjælp udnytte alle muligheder for at gøre det til en Valby-begivenhed.

Dato for afholdelse: Hele 2023

Budget: 60.000 kr.

Ansøgt: 8.000 kr.

Puljeudvalget indstiller, at der gives støtte på 8.000 kr.

Støtten gives som dækning af en del af forfatterhonorar.

 

4) Rikke Lundberg - Indkøb og etablering af bistader, inkl. bier i Kulbanen

Rikke Lundberg søger støtte til indkøb og etablering af bistader i Kulbaneparken. Ved at etablere bistader i Kulbaneparken er det muligt at øge de mange Valby-borgere og parkens gæsters opmærksomhed på bier og andre insekters levevilkår. Bierne vil være med til at sikre biodiversiteten i parken.

I efteråret 2022 blev der monteret og etableret en indhegning til bistaderne i hønsegården i Kulbaneparken.

Dette projekt er en videreførelse af daværende projekt. Projektet vil etablere 2 bistader inkl. 2 bi-familier. Bi-familierne vil flytte ind i foråret 2023, og vil dermed kunne bidrage til bestøvning af Kulbaneparkens mange blomster, urter og træer.

Der er indhentet de nødvendige tilladelser til etableringen af bistaderne hos Byrumsforvalter for Kulbaneparken, samt opbygget et givende samarbejde med eksisterende fællesskaber i Kulbaneparken.

Etableringen vil medføre at man i fremtiden vil kunne høste erfaringer med biavl og honningproduktion i Kulbaneparken.

Dato for afholdelse: Forår 2023

Budget: 37.000 kr.

Ansøgt: 36.000 kr.

Puljeudvalget indstiller, at der gives støtte på 36.000 kr.

 

5) Andreas Ampatzidis (Nasty Cut Records) - Nasty Cut Fest 2023 – 5-års jubilæum

Nasty Cut Records fejrer 5-års jubilæum og i den anledning afholder Nasty Cut Fest over 3 dage. Under festivalen ønsker vi at invitere internationale og danske bands til at spille for det lokale alternative musikmiljø. Derudover vil vi promovere bæredygtighed ved koncertarrangementer.

Festivalen bliver afviklet gennem samarbejde mellem Underwerket, Kraftwerket og Valby Kulturhus, og festivalens målgruppe er musikinteresserede mellem 15-65 år.

Annoncering af festivalen bliver for det meste gennem online-ressourcer og sociale medier for at undgå papirspild.

Nasty Cut Records er et ikke-kommercielt pladeskab med fokus på gør-det-selv punk musikkultur og bæredygtighed i musikproduktion.

Dato for afholdelse: Hele 2023

Budget: 127.750 kr.

Ansøgt: 52.500 kr.

Puljeudvalget indstiller, at der gives afslag.

Ansøger opfordres til at indsende en skarpere ansøgning.

Der ønskes ikke at give støtte til indlogering og forplejning.

Der ønskes oplysninger om antallet af bands og forventede antal gæster.

 

6) CPH:DOX - VALBY:DOX 2023

VALBY:DOX bringer Nordens største dokumentarfilmfestival, CPH:DOX, til Valby i samarbejde med stærke lokale partnere. Sammen vil vi skabe:

1) 5-8 offentlige visninger af nye, imødesete dokumentarfilm fra ind- og udland på Valby Kino og Valby Kulturhus.

2) 1-2 visninger og evt. workshop for gymnasieelever fra Sankt Annæ Gymnasium.

Projektet er et offentligt tilgængeligt projekt, da det overordnet er CPH:DOXs mål at engagere og aktivere et offentligt og lokalt publikum, som oplever festivalens aktiviteter i et socialt rum med borgere på kryds og tværs af alder, etnicitet, køn og uddannelse. Projektet bliver kommunikeret og annonceret bredt gennem vores kommunikationskanaler og arrangeres og afvikles i tæt samarbejde med stærke og lokale partnere, der styrker bydelen ved at gøre så stor en kulturbegivenhed som CPH:DOX synlig og tilgængelige i området.

Når vi ved om støtten er en realitet d. 10. januar kontakter vi straks Valby Kino og Valby Kulturhus. Til den tid har vi også næsten det fulde overblik over hele årets filmprogram (ca. 200 film). Sammen diskuterer vi nogle oplagte film fra årets program og sammen med dem vælger vi de 5-8 film, vi tror kunne have det bedst mulige tag i publikummet i Valby og sammen planlægger vi nogle spændende events, så som oplæg, debatter, instruktørbesøg eller koncerter i forbindelse med de fleste af disse visninger.

Dato for afholdelse: 15.-26. marts 2023

Budget: 70.000 kr.

Ansøgt: 30.000 kr.

Puljeudvalget indstiller, at der gives støtte på 30.000 kr.

Støtten er betinget af at Københavns Åbne Gymnasium inviteres med til arrangementet med gymnasieeleverne fra Sankt Annæ Gymnasium.

 

7) Signe Maria Friis/Atelier Otte - Parafraser over Gustave Dorés billeder og Sapfos digte

Jeg ønsker med denne udstilling i Atelier Otte, at skabe et rum som inviterer familier og folk ind i et univers, hvor de for et øjeblik kan blive stimuleret af lyd, skulpturer og motiver fra et særligt univers. En udstilling hvor beboere i Valby kan få et indblik og en kunstoplevelse, der giver indsigt i samtidskunst. Jeg har arbejdet med karakterer og figurer ud fra Gustave Dorés billeder og lavet et lydunivers ud fra den græske Sapfos digte. Jeg arbejder med store broderier, lyd, keramiske skulpturer og grafiske tryk. Gennemgående for alle værkerne er en fortolkning på Dorés og Sapfos værker.

Jeg lader mange af motiverne genopstår i nye mere abstrakte former.

Jeg arbejder med karakterernes omrids, undersøger motivernes udtryk, og smelter dem sammen. Formålet med udstillingen er at give rum til fordybelse og indlevelse. I udstillingsrummet vil jeg trække på forskellige rituelle stemninger, så som lyd, lys og duft.

Dato for afholdelse: 7.-28. april 2023

Budget: 40.000 kr.

Ansøgt: 25.000 kr.

Puljeudvalget indstiller, at der gives afslag.

Der gives som udgangspunkt ikke støtte til produktion af egne værker.

 

8) Skodbevægelsen, Ren By Valby, Sct Annæ Gymnasium og Sct. Annæ folkeskole - Affaldsindsamling 2023

Vi søger midler til at kunne uddele affaldstænger til elever til event som kommer til at ske 13 januar. Sct Annæ er medansøger på projektet v. Vibeke Groth. De tænger som vi håber på at få midler til at indkøbe, er tænger som også kan og vil blive brugt fremadrettet til vores affaldsindsamlinger og til gentagne events med Sct Annæ skole.

Med disse tænger vil vi også kunne tilbyde andre skoler at være en del af Ren By Valby / Skodbevægelsen. Det giver os nogle helt andre muligheder for at kunne aktivere langt flere frivillige i den gode sags tjeneste.

Aktivitet: hvad angår Sct. Annæ kommer til at foregå i området omkring skole og så langt vi kan komme rundt.

Derefter vil vi sortere skrald så godt det er muligt. Vi håber at kunne få en lokal virksomhed til at deltage og uddele lidt vouchers til elever for deres indsats, men 1.000 deltagere er et meget højt antal og de fleste små lokale erhvervsdrivende har svært ved at få økonomien til at løbe rundt. Det er lettere at samle sponsorater til 20-50 mennesker end til 1.000

Ren By Valby/ Skodbevægelsen vil forsøge at søge lidt midler til mad eller andet via større virksomheder i området, men vi har ikke de store forventninger til dette. Derfor har vi i ansøgning lagt 5.000 kr. ind til en form for snacks eller andet til elever.

Vi har lige nu ikke flere affaldsposer og skal finde nogle der er praktiske for elever at gå rundt med. Poser fra DN er meget store og også meget upraktiske for små børn at rende rundt med, så det kan være vi kommer til at skulle bruge midler til at købe poser for også.

Dato for afholdelse: Hele 2023

Budget: 30.000 kr.

Ansøgt: 25.000 kr.

Puljeudvalget indstiller, at der gives afslag.

Afslaget gives da projektet har modtaget affaldstænger fra en sponsor.

 

9) Valbys Grønne Pigespejdere - Ansøgning om tilskud til indkøb af 20 micro-bits til Valbys Grønne Pigespejdere

De grønne pigespejdere har et fokus i 2022 – 2023 som er: PigespejderTech Power, programmering og pigefælleskab (PigespejderTech Spejder - Pigespejder)

Der bliver løbende i 2022 og 2023 udviklet nye FokusAktiviteter, som vi I Valby gruppe vil arbejde med på vores ugentlige mandagsmøder i Timotheuskirken.

Til mange af aktiviteterne bruges en micro:bit, som er en lille simpel computer, der er nem at kode.

De første aktiviteter til PigespejderTech øger spejdernes nysgerrighed på teknologi og giver indblik i, hvordan teknologien kan inddrages i spejderaktiviteter.

Arrangørerne: De grønne pigespejdere i Valby samler ugentligt ca. 50 piger i alderen fra 6 -18 år til spejderaktiviteter i krypten i Timotheus Kirken. Alle ledere er ulønnede og frivillige.

Vi prøver at fastholde et lavt kontingent for at give så mange piger som muligt adgang til vores fællesskab. Med et kontingent på 100 kr/mdtl. er det begrænset hvad vi har tilbage når korpspost og driften af vores spejderhytte i Hvalsø er betalt.

Donationen vil gøre det muligt for os at bruge vores begrænsede midler til målrettede aktiviteter for pigerne.

Formål med aktiviteten: Vores mission er at få flere piger og kvinder til at interessere sig for teknologi og programmering og i sidste ende at uddanne sig indenfor branchen. Vi har flere ledere der arbejder indenfor STEM fagene (Science, Technology, Engineering og Mathematics) som gerne vil introducere pigerne for spændende og udviklende Techaktiviteter ved brug af Micro-bit.

Vi tror på at vi med fokus på programmering og tech i et trygt rum kan piger i fællesskab udforske ting, der ellers kan være svære at få hold på i en verden hvor tech traditionelt betegnes som et mandefag.

Målgruppe: Valbys pigespejdere: Det vil sige både smutter (5 - 9 år) og spejdere (10 år +) , ca. 50 piger som vil lave Tech aktiviteter i løbet af 2023

Annoncering: Vi vil benytte vores instagram og Facebook side til at annoncere at vi skal i gang med at arbejde med Tech aktiviteter, og har desuden en medlemskampagne i foråret 2023 hvor vores piger kan invitere veninder med til spejder.

Dato for afholdelse: Hele 2023

Budget: 3.900 kr.

Ansøgt: 3.900 kr.

Puljeudvalget indstiller, at der gives støtte på 3.900 kr.

 

Løsning

Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager støtte fra Lokalpuljen.

 

Økonomi

Tabellerne viser økonomien i puljen, hvis de indstillede beløb bevilges.

 

Forventet pulje 2023 (jf. budget)

Disponeret per 10. januar 2023

indstillet 10. januar 2023

Resterende pulje (forventet), hvis ansøgningerne imødekommes.

1.570.900 kr.

219.310 kr.


117.900 kr.

1.263.070 kr.

 

 

Beslutning

Indstillingen blev godkendt med følgende ændringer:  

Afslag på ansøgning 2 omformuleres til: Projektet falder ikke indenfor lokaludvalgets strategi for området. 

I ansøgning 6 gives støtten under forudsætning af, at Sukkertoppen og Københavns Åbne Gymnasium inkluderes i de institutioner, der inviteres til visninger. 

Ansøgning 7 imødekommes med 12.500 kr. Det reducerede beløb begrundes med det begrænsede økonomiske råderum. 

Puljeudvalget blev generelt opfordret til fremover at have øget fokus på projekter, der passer til  strategiske satsninger i den kommende bydelsplan og lokaludvalgets øvrige arbejdsfelter. 

Til top