Mødedato: 09.08.2022, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Meddelelser

 

Introkurser

Introkurserne planlægges og afholdes af relevante medarbejdere på tværs af lokaludvalgssekretariaterne. I kan fortsat nå at melde jer til 

Kursus i Frivillig Ledelse Tirsdag d. 23. august kl. 19-21.30 i Kulturstationen Vanløse. Kurset er målrettet lokaludvalgsmedlemmer, der allerede har eller overvejer at få en ledende rolle i lokaludvalget, og giver blandt andet indblik i hvordan man sikrer et godt samarbejde i en frivillig
gruppe, udvalg eller bestyrelse. Tilmelding til Anne senest fredag den 12. august.

Kursus i miljøopgaven Mandag d. 26. september kl. 17-20 i BR-salen på Rådhuset. Kurset er for alle medlemmer og suppleanter og giver indsigt i og inspiration til miljøarbejdet i egen bydel og på tværs af lokaludvalgene. Tilmelding på mail til z28u@kk.dk senest 21. august. 

Workshop om ny integrations- og medborgerskabspolitik i København

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen er i gang med at udvikle et udkast til en kommende integrations- og medborgerskabspolitik. Lokaludvalget er inviteret til at deltage i en workshop, som finder sted torsdag d. 18. august kl. 16-18:30 i Festsalen på Københavns Rådhus. Tilmelding via link her Byd ind og bidrag til Københavns nye integrations- og medborgerskabspolitik | Københavns Kommunes hjemmeside (kk.dk)

Møder med forvaltninger

Valby Lokaludvalg var i juni inviteret til møder med hhv. Socialforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen som del af de nye samarbejdsaftaler mellem forvaltninger og lokaludvalg. Forvaltningerne orienterede om deres struktur, arbejds- og indsatsområder. 

Mølle Allé 

Lokalplan nr. 616 Mølle Alle er vedtaget og kan læses her Mølle Allé - lokalplan 616 (kk.dk)

Toiletplaceringer i København

Lokaludvalget indgav tidligere i år ønsker til placering af offentlige toiletter. Ingen af vores forslag kom med på den endelige liste, der kan ses her Teknik- og Miljøforvaltningens toiletprioriteringsliste 2022 – indsatser til øget toiletkapacitet og serviceniveau | Københavns Kommunes hjemmeside (kk.dk)

Dispensation til midlertidig specialskole mv. ved Torveporten

Valby Lokaludvalg svarede i juni 2022 på nabohøring om dispensationen. Teknik- og Miljøforvaltningen gav 8. juli 2022 dispensation fra lokalplan 462 med tillæg 2 ’Grønttorvsområdet’ til anvendelse til specialskole, opretholdelse af mindre bygninger større end 20 m² og ændring af byrumstrukturen som følge heraf. Dispensationen er tidsbegrænset til 8. juli 2025 og bortfalder, hvis den ikke er udnyttet indenfor dette tidsrum. 

Trekronergade

Teknik- og Miljøforvaltningen oplyser, at evalueringen af det midlertidige trafikforsøg er overvejende positivt og at det derfor forlænges. Trafikmålingerne under forsøgsperioden viser dog ikke stor positiv ændring grundet øget generel trafik primært grundet fjernvarmearbejdet i Carl Jacobsens Vej. Forvaltningen vurderer derfor, at der er behov for flere tiltag i gaden for at sikre trygheden for de bløde trafikanter - fx i form af bump eller forsætninger og vil arbejde videre med sådanne tiltag i udviklingen af projektet. Forsøget gøres permanent indtil den fremtidige renovering af Trekronergade igangsættes, hvilket forventes at gå i gang i foråret 2023, da Teknik- og Miljøudvalget 20. juni 2022 besluttede at genopretningsarbejdet med asfalt fortsættes som planlagt på blandt andet den berørte del af Trekronergade syd for Carl Jacobsens Vej. 

Beslutning

Kulbaneparken er nomineret som Bedste Byrum af Berlingske AOK. Det er muligt at stemme her Nominerede: Byens Bedste Byrum (berlingske.dk)

Den 23. og 24. august 2022 afholder Hotel- og Restaurantskolen Grøn madfestival. Det er endnu muligt at købe billet herTil top