Mødedato: 09.05.2023, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Evaluering af det første år i Valby Lokaludvalg

Se alle bilag
Valby Lokaludvalg bedes evaluere det første år som lokaludvalgsmedlemmer med henblik på forbedringer og ændringer i fremtidige forløb. Evalueringen foregår via spørgeskema. 

Indstilling

Sekretariatet indstiller, 

1. at Valby Lokaludvalg evaluerer det første års arbejde i lokaludvalget.  

Problemstilling

Lokaludvalgene tiltrådte en ny fireårig samling 1. april 2022 som den første efter vedtagelsen af nyt regulativ og kommissorium for lokaludvalg af 4. november 2021. En arbejdsgruppe på tværs af sekretariaterne afviklede et kursusforløb for de nyvalgte medlemmer i løbet af 2022, ligesom de enkelte sekretariater tilbød forskellige former for intromøder og andre redskaber til at komme i gang med lokaludvalgsarbejdet. 

Nu, et år inde i samlingen, ønsker sekretariatet, at I evaluerer jeres første år i lokaludvalget med henblik på forbedringer og ændringer i fremtidige forløb. Lokaludvalget bedes derfor notere observationer og erfaringer i det vedlagte spørgeskema.

Arbejdet med bydelsplan og repræsentantskab bliver del af en fælles evaluering på tværs af byen til efteråret.

Løsning

Valby Lokaludvalg evaluerer introduktionsprogrammets forskellige elementer.

 

Beslutning

Valby Lokaludvalg evaluerede via spørgeskemaer og inputtet vil bliver gennemgået på et kommende møde op til den bydækkende evaluering af det første års arbejde. Spørgeskemaet udsendes til de medlemmer, der ikke deltog i mødet.    
Til top