Mødedato: 09.05.2023, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Besøg om Solterrasserne

Se alle bilag

Socialforvaltningen orienterer om renoveringen af  Solterrasserne og og den fremtidige beboergruppe. Valby Lokaludvalg har mulighed for at stille spørgsmål. 

Indstilling

Sekretariatet indstiller, 

1. at Valby Lokaludvalg tager orienteringen om Solterrasserne til efterretning. 

Problemstilling

Solterrasserne på Johan Krohns Vej, der tidligere fungerede som plejehjem, var i 2022 midlertidig bolig for Mændenes Hjem, mens deres egen bygning blev renoveret. Derefter gik renovering af Solterrasserne i gang for at ombygge stedet til boliger under Socialforvaltningen. Projektet blev midlertidig udsat pga. indkvartering af ukrainske flygtninge i lokalerne, men er nu genoptaget. 

Projektgruppen fra Økonomi & Byggeri i Socialforvaltningen orienterer om 

1. Status og tidsplan for renovering af bygningerne

2. Sammensætning af den nye beboergruppe, der skal flytte ind i Solterrasserne. 

Supplerende materiale er vedlagt som bilag. 

Løsning

Valby Lokaludvalg tager orienteringen om Solterrasserne til efterretning. 

 

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.
Til top