Mødedato: 09.05.2023, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Orientering om partshøring efter forvaltningsloven vedr. sagsnummer 976375 Vigerslevvej 301, matr. Nr. 2156

Se alle bilag
Valby Lokaludvalg bedes tage orientering om henvendelsen vedr. sagsnummer 976375 Vigerslevvej 301, matr. Nr. 2156 til efterretning. 

Indstilling

Sekretariatet indstiller, 

1. at Valby lokaludvalg tager tager fagudvalget Byudvikling & Trafiks orientering om sagen til efterretning. 

Problemstilling

Fagudvalget Byudvikling & Trafik tog på henvendelse fra en borger initiativ til at skrive og indsende vedlagte udtalelse vedr. byggesagen med sagsnummer 976375 Vigerslevvej 301, matr. Nr. 2156. 

Løsning

Valby lokaludvalg tager orientering om sagen til efterretning. 

 

 

Beslutning

Valby Lokaludvalg tog orienteringen til efterretning og bad sekretariatet følge op på, om sagen kommer til politisk behandling.
Til top