Mødedato: 09.05.2023, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Endelig godkendelse af svar på høring af udkast til Københavns Kommunes Integrations- og medborgerskabspolitik 2023-2026

Se alle bilag
Valby Lokaludvalg bedes endeligt godkende høringssvar af udkast til Københavns Kommunes Integrations- og medborgerskabspolitik 2023-2026.

Indstilling

Sekretariatet indstiller, 

1. at Valby Lokaludvalg endeligt godkender høringssvar af udkast til Københavns Kommunes Integrations- og medborgerskabspolitik 2023-2026

Problemstilling

Valby Lokaludvalg drøftede udkastet og bemyndigede i sit møde 11. april fagudvalget for Børn, Fritidsliv og Sociale emner til at udarbejde et samlet svar på basis af drøftelsen. 

Vi modtog høringen 9. marts og fik forlænget fristen til 24. april. 

Høringssvar er vedlagt som bilag.

Løsning

Valby Lokaludvalg godkender høringssvaret endeligt. 

 

Beslutning

Høringssvaret blev endeligt godkendt.
Til top