Mødedato: 08.11.2022, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 3. sal

Endelig godkendelse af svar på naboorientering Dispensation til smallere vejbredde på servicevej

Se alle bilag

Indstilling

Formanden indstiller, 

1) At Valby Lokaludvalg endeligt godkender svar på naboorienteringen Dispensation til smallere vejbredde på servicevej.

Problemstilling

Valby Lokaludvalg har modtaget naboorienteringen den 11. oktober 2022 med svarfrist den 1. november 2022. 

Byudvikling og Trafik drøftede naboorienteringen på deres møde den 25. oktober, og har indsendt vedhæftede svar med forbehold for endelig godkendelse i Valby Lokaludvalg den 8. november. 

Løsning

Valby Lokaludvalg godkender svar på naboorienteringen 

 

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.
Til top