Mødedato: 08.11.2022, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 3. sal

Udmøntning af midler til afholdelse af borgermøde om lokalplan for Hotel- og Restaurantskolen

Indstilling

Formanden indstiller, 

1) at Valby Lokaludvalg udmønter kr. 10.000 fra afsatte midler i borgerdialogpulje til afholdelse af borgermøde.

Problemstilling

Forslaget til lokalplan vedr. ombygning af Hotel- og Restaurantskolen er i politisk behandling, og forvaltningen forventer, at det sendes i offentlig høring fra den 9. november til den 4. januar.

I den forbindelse skal der afholdes et borgermøde, som forvaltningen ønsker at afholde på skolen tirsdag den 6. december i samarbejde med lokaludvalget.  

Link til seneste behandling af lokalplanen i Teknik- og Miljøudvalget:

https://www.kk.dk/dagsordener-og-referater/Teknik-%20og%20Milj%C3%B8udvalget/m%C3%B8de-03102022/referat/punkt-2

Løsning

Valby Lokaludvalg udmønter kr. 10.000 fra afsatte midler i borgerdialogpulje til afholdelse af borgermøde.

Økonomi

Tabellen viser økonomien i puljen, hvis det indstillede beløb bevilges, idet der fortsat forventes et vist tilbageløb, der opvejer overskridelsen. 

Budget 1.009.800
Total udmøntet 1.010.159
Disponeret d.d, 1.010.159
Forbrugt d.d. 656.295
Rest til disponering -359

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.
Til top