Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Mødedato: 08.11.2016, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Orientering om Club Danmark Hallen

Se alle bilag

Indstilling

Formanden indstiller,

1) at Valby Lokaludvalg tager orienteringen til efterretning

Problemstilling

Arbejdet med Club Danmark hallen skrider frem. Den forventes indviet i marts 2017.

Kultur- og Fritidsforvaltningen valgte at lægge driften af hallen ud i udbud.

Der var to bydere på opgaven.

De lokale klubber og idrætsefterskolen havde i samarbejde budt på opgaven, efter en længere proces, hvor visioner og mål med driften blev drøftet.

Det endelige bud på driftsopgaven blev sendt ind af KIES (Københavns Idrætsefterskole, Fremad Valby, BK Frem og Copenhagen Beach Volley.

Dette bud vandt udbuddet.

Næste skridt er at få lavet en egentlig kontrakt med Kultur- og Fritidsforvaltningen.

På sigt skal driften køres af en organisation, muligvis en selvejende institution, hvor der bliver deltagelse af ovennævnte klubber samt en repræsentation fra de mindre klubber i området. Dette arbejdes der på sideløbende med kontrakten.

Løsning

Valby Lokaludvalg tager orienteringen til efterretning

 

Beslutning

Lokaludvalget tog orienteringen til efterretning
Til top