Mødedato: 08.02.2022, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Vedtagelse af høringssvar om ændret busbetjening ml. Høje Gladsaxe og København

Se alle bilag

Indstilling

Formanden indstiller 

1) at Valby Lokaludvalg vedtaget høringssvar til høring af forslag om ændret busbetjening ml. Høje Gladsaxe og København

Problemstilling

Gladsaxe Kommune har henvendt sig til Københavns Kommune med ønsket om at skabe en hurtigere busforbindelse mellem Høje Gladsaxe og København.

Movias forslag hertil indebærer en ekstra variant af linje 68’s ruteføring og at reducere driften på dele af linje 4A for at finansiere forslaget.

Forslaget er behandlet i By & Trafik den 1. februar, udvalget har skrevet vedhæftede forslag til høringssvar. 

Løsning

Valby Lokaludvalg vedtager høringssvar til høring af forslag om ændret busbetjening ml. Høje Gladsaxe og København

Økonomi

 

Videre proces

 

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.
Til top