Mødedato: 08.02.2022, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Vedtagelse af høringssvar forudgående høring Valby Skybrudstunnel

Se alle bilag

Indstilling

Formanden indstiller 

1) at Valby Lokaludvalg vedtager høringssvar til Forudgående høring Valby Skybrudstunnel 

2) Formanden bemyndiges til at indarbejde eventuelle bemærkninger fra Valbypark-gruppen inden indsendelse 

Problemstilling

Københavns Kommune overvejer at ændre kommuneplanens retningslinjer og rammer for at muliggøre en ændret placering af Valby Skybrudstunnel.

Høringen har frist 1. marts 2022.

Høringen er drøftet i By & Trafik den 1. februar, og udvalget har skrevet vedhæftede forslag til høringssvar. 

Høringen er også udsendt til Valbypark-gruppen. Indkommer der bemærkninger, der er relevante for høringssvaret, indarbejdes de inden indsendelse.  

Løsning

Valby Lokaludvalg vedtager høringssvar til forudgående høring Valby Skybrudstunnel. Formanden bemyndiges til at indarbejde eventuelle bemærkninger fra Valbypark-gruppen inden indsendelse 

Økonomi

 

Videre proces

 

Beslutning

1) Indstillingen blev godkendt.

2) Der er ikke indkommet input fra Valbyparkgruppen.   

Til top