Mødedato: 07.02.2023, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Godkendelse af høringssvar Forslag til projekttillæg 2023 til Spildevandsplan 2018

Se alle bilag
Valby Lokaludvalg skal godkende høringssvar til Forslag til projekttillæg 2023 til Spildevandsplan 2018, som beskriver de 36 projekter indenfor afløbssystem, klimatilpasning og byudvikling, der sættes i gang i 2023. Seks af projekterne berører Valby, og det forventes, at tillægget er en udmærket videreførelse af de planer, lokaludvalget allerede har nikket til.

Indstilling

Sekretariatet indstiller, 

1) at Valby Lokaludvalg godkender høringssvar til Forslag til projekttillæg 2023 til Spildevandsplan 2018.

Problemstilling

Valby Lokaludvalg har modtaget høringen Forslag til projekttillæg 2023 til Spildevandsplan 2018, der beskriver 36 projekter indenfor projektkategorierne afløbssystem, klimatilpasning og byudvikling. Projekterne medvirker til at understøtte kommunens serviceniveau for kloakker, klimatilpasning, målsætninger for badevandskvaliteten i Københavns Havn og Øresund, og statens målsætninger for vandområder.

Seks af projekterne skal udføres i eller i nærheden af Valby. Byudvikling og Trafik har behandlet høringen på deres møde 31. januar 2023, og forventer, at de beskrevne projekter er en udmærket videreførelse af de planer, lokaludvalget allerede har nikket til.

Se nærmere beskrivelse af Valby-relaterede projekter i bilag. Hele høringsmaterialet kan findes på Bliv Hørt

https://blivhoert.kk.dk/hoering/horing-af-forslag-til-projekttillaeg-2023-til-spildevandsplan-2018

Udkast til høringssvar eftersendes dagsordenen mandag den 6. februar. 

Løsning

Valby Lokaludvalg godkender høringssvar til Forslag til projekttillæg 2023 til Spildevandsplan 2018.

 

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.
Til top