Mødedato: 05.04.2022, kl. 19:15
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Vedtagelse af udtalelse vedr. analysen Sikre Skoleveje Harrestrup Å skole

Se alle bilag

Indstilling

Sekretariatet indstiller, 

1) at Valby Lokaludvalg vedtager udtalelsen vedr. Sikre Skoleveje Harrestrup Å Skole.

Problemstilling

Valby Lokaludvalg fik på sit møde den 8. marts præsenteret og drøftet resultaterne af skolevejsanalysen i forbindelse med etableringen af Harrestrup Å skole.

På den baggrund har Michael Fjeldsøe skrevet et udkast til en udtalelse vedr. projektet.

Løsning

Valby Lokaludvalg vedtager udtalelsen vedr. Sikre Skoleveje Harrestrup Å Skole.

 

Videre proces

Sekretariatet indsender udtalelsen til projektgruppen i Teknik- og Miljøforvaltningen.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Formandskabet bemyndiges til at indarbejde indkomne bemærkninger, inden indsendelse af udtalelsen.

Til top