Mødedato: 18.09.2023, kl. 15:30
Mødested: Stormgade 20, 5. sal

Orientering fra sekretariatet

 

Beslutning

Sekretariatet orienterede om, at en eventuel studie- eller inspirationstur skal godkendes af Kultur- og Fritidsudvalget og finansieres af rådets egne midler. 

Sekretariatet udarbejder et oplæg vedrørende studietur i 2024, som præsenteres på rådets næste møde. 

 

 

Til top