Mødedato: 18.09.2023, kl. 15:30
Mødested: Stormgade 20, 5. sal

Høring vedr. monumentforslaget "Bronze Kat" af Matilde Digmann

Se alle bilag

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Rådet for Visuel Kunst afgiver høringssvar til Teknik- og Miljøudvalget vedr. monumentforslaget "Bronze Kat " af Matilde Digmann. Rådet bedes give deres faglige vurdering af skulpturen samt placering. 

Problemstilling

Kunstneren Matilde Digmann foreslår, at opsætte skulpturen "Bronze Kat" på Nørrebro i København (bilag 1). 

Værket er - ifølge kunstneren - udført i spændet mellem naivisme og international samtidskunst. Værket skal efter hensigten udføres i bronze, så der i krydsfeltet mellem kattens figur og bronzematerialet, kan skabes nye betydninger. 

Kunstneren foreslår, at værket opsættes på hjørnet af Solitudevej og Nørrebrogade med henblik på at tilføre bydelen et lokalt og personligt vartegn. Derudover ønsker kunstneren, at værket - foruden at skabe glæde hos de forbipasserende - også vil være med til at udfordre og nytænke vores forestillinger om kunst i det offentlige rum.

Ifølge kunstneren, skal værket placeres på en stensokkel, og der skal sørges for graffitibeskyttelse. 

Kunstneren tager i ansøgningen ikke stilling til hverken finansiering eller vedligehold af værket. 

Beslutning

Rådet for Visuel Kunst besluttede at afgive følgende høringssvar til Teknik- og Miljøforvaltningen i forbindelse med monumentforslaget "Bronze Kat" af Kunstneren Matilde Digmann: 

”Rådet for Visuel Kunst har generelt stor sympati for idé og energi i kunstnerens værker, men finder ikke, at det forløses overbevisende i den foreslåede skulptur. Rådet finder bl.a., at der er modstrid mellem skulpturens street-udtryk og det meget traditionelle materialevalg i bronze på stensokkel, der signalerer alvor. Rådet er på den baggrund ikke overbevist om de nye betydninger, der skulle ligge i krydsfeltet mellem kattens figur og bronzematerialet. Derudover mener Rådet for Visuel Kunst, at værket inklusive stensokkel vil skabe et for bombastisk udtryk på den forslåede placering på hjørnet af Solitudevej og Nørrebrogade. Rådet bemærker endvidere, at Rådet ikke støtter op om værkets kommercielle element i den forstand, at kunstneren driver egen butik med værker af lignede karakter i umiddelbar nærhed af værkets forslåede placering.”

Til top