Mødedato: 18.09.2023, kl. 15:30
Mødested: Stormgade 20, 5. sal

Drøftelse af nye prioriteringer for ansøgninger

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Rådet for Visuel Kunst drøfter nye prioriteringer for ansøgninger.

Problemstilling

På møde den 12. juni 2023 drøftede Rådet for Visuel Kunst bl.a. de nuværende krav til formalia i forbindelse med ansøgninger til Rådet. I samme forbindelse blev de nuværende prioriteringer drøftet - herunder, at rådet bør prioritere udstillinger, hvor kunstneren modtager minimumshonorar efter gældende tariffer. Rådet besluttede, at fortsætte drøftelserne på næste møde. 

Næste år indfører Københavns Kommune et nyt tilskudsadministrativt system, der bl.a. skal benyttes til ansøgninger, der er rettet til Rådet for Visuel Kunst. 

Forvaltningen foreslår, at Rådet for Visuel Kunst drøfter, hvordan de nye prioriteringer skal se ud, når det nye tilskudsadministrativt system tages i brug. 

 

Beslutning

Forvaltningen vil på baggrund af rådets drøftelser udarbejde et udkast til nye prioriteringer, som præsenteres på rådets næste møde.
Til top