Mødedato: 18.09.2023, kl. 15:30
Mødested: Stormgade 20, 5. sal

Ansøgning "Vådområder" hos Prospekt den 9/11-10/12 2023

Se alle bilag

Indstilling

Sekretariatet indstiller, at Rådet for Visuel Kunst giver afslag på ansøgningen, da den ikke opfylder de formelle krav til ansøgninger. 

Beslutning

Rådet for Visuel Kunst giver afslag på ansøgningen, da den ikke opfylder de formelle krav til ansøgninger. 
Til top