Mødedato: 18.09.2023, kl. 15:30
Mødested: Stormgade 20, 5. sal

Godkendelse af beslutningsprotokol for møde den 12. juni 2023

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Rådet for Visuel Kunst godkender beslutningsprotokol for mødet den 12. juni 2023.

Beslutning

Beslutningsprotokollen blev godkendt.
Til top