Mødedato: 18.09.2023, kl. 15:30
Mødested: Stormgade 20, 5. sal

Godkendelse af dagsorden

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Rådet for Visuel Kunst godkender dagsorden.

Beslutning

Deltagere: Michala Paludan, Hannibal Andersen, Karina Lorenzen, Rhea Dall, Mathilde Kastbjerg og Maria Sofie Petersen 

Afbud: Tine Blicher-Moritz og Jonas Bjørn Jensen.

Dagsorden blev godkendt.

Til top