Mødedato: 08.02.2021, kl. 15:30
Mødested: Se mail

Drøftelse af handlingsplan for ligestillingskriterium

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Rådet for Visuel Kunst tager stilling til et ligestillingskriterium, der skal indføres i alle udvalg under Kultur- og Fritidsforvaltningen med kriterier, herunder fagudvalgene. Forvaltningen opfordrer Rådet til at gøre dette ved at drøfte punkt. 10 vedr. principbeslutning. 

Problemstilling

Kultur- og Fritidsudvalget vedtog d. 26. november 2020 en ligestillingshandlingsplan for 2021-2024 med syv konkrete ligestillingsinitiativer:  

  1. at Kultur- og Fritidsudvalget indfører et kriterium om ligestilling for alle puljer med kriterier.
  2. at Kultur- og Fritidsudvalget sætter ligestilling på dagsorden ved workshops med kultur- og fritidsaktører.
  3. at Kultur- og Fritidsudvalget indfører et krav til institutioner med et årligt driftstilskud på 0,5 mio. kr. eller derover om at udarbejde en ligestillingsredegørelse, hvor der reflekteres over ligestilling i institutionens organisation og aktiviteter, med henblik på at fremme ligestilling.
  4. at Kultur- og Fritidsudvalget opfordrer fagudvalgene til en årlig drøftelse af ligestillingsprofilen på deres område og beder om en tilbagemelding herom hvert år.
  5. at Kultur- og Fritidsudvalget prioriterer mulighed for indsamling af data i udbuddet af det tilskudsadministrative system til Kultur- og Fritidsforvaltningen, så der kan genereres årlige rapporter om køns-, alders og evt. anden fordeling i målgrupperne.
  6. at Kultur- og Fritidsudvalget gennem de årlige ledelsesberetninger fra institutionerne fremhæver unikke eksempler/rollemodeller til inspiration for andre aktører gennem omtale påwww.kk.dk.
  7. at Kultur- og Fritidsudvalget indleder en dialog med Folkeoplysningsudvalget om sikring af faciliteter og muligheder for aktiviteter for unge og ældre af alle køn.

 

Beslutning

Rådet for Visuel Kunst behandler punkt 9. på Rådets møde d. 14. juni. 

Til top