Mødedato: 08.02.2021, kl. 15:30
Mødested: Se mail

Orientering om låneprocedure og låneregler for Københavns Kommunes kunstsamling

Se alle bilag

Indstilling

Forvaltningen orienterer om ny låneprocedure og låneregler for Københavns Kommunes kunstsamling. 

Beslutning

Kunstsamlingen administrator orienterede om arbejdet med at stramme de eksisterende udlånsprocedurer for kunstsamlingen, da der desværre er nogle værker, som lånerne ikke passer godt nok på. I den forbindelse fortalte administrator også om, at samlingen ikke er forsikret, men at kommunens forsikring fra i år nu gerne vil forsikre kunst. Der er derfor en dialog om muligheden for det. Rådet bad om, at KFU bliver orienteret om vigtigheden af, at samlingen forsikres fremadrettet. Forvaltningen vil sørge for, at der kommer en indstilling til KFU om dette i løbet af foråret.  

Til top